Formulieren

Declaraties dienen ingediend te worden doormiddel van een PDF bestand via e-mail of een papieren versie via de post.
De declaraties dienen binnen te zijn voor de 8e van de maand. Bijvoorbeeld voor de maand Januari dient de declaratie binnen te zijn voor de 8e van Februari.
Er is maximaal 1 maand speling op niet ingediende declaraties. Meer dan 2 maand wordt niet uitbetaald tenzij er een andere afspraak gemaakt is met een medewerker van Bureau Opstart.

Declaratieformulier-Bureau-Opstart
Brochure Bureau Opstart