Wij hebben grote zorg en aandacht besteed aan de samenstelling van deze website, maar wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze site beschikbaar is.

Informatie van deze website mag door anderen worden gebruikt, mits er toestemming is gevraagd en de bron van de gegevens wordt vermeld. U mag informatie afdrukken of downloaden van deze site voor eigen gebruik. Verspreiden of publiceren daarvan dient in overeenstemming te gebeuren.

Bureau Opstart is niet verantwoordelijk voor pagina’s, websites van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Voor internet onderbrekingen, beschikbaarheid van de website en gebruik van dit systeem is Bureau Opstart tevens niet aansprakelijk.

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.