Notulist Partnerberaad (m/v) (laatste donderdag van de maand 15.00 – 16.30 uur) - Zwolle

Toegevoegd op: 01-05-2018
Vacaturenummer: 515

Notulist Partnerberaad

Voor RIBW Groep Overijssel te Zwolle is Partnerberaad Zwolle-zuid per direct op zoek naar een vrijwilliger in de functie van:

Notulist Partnerberaad Zwolle (m/v) (laatste donderdag van de maand 15.00 – 16.30 uur)

Algemene informatie:

Het Partnerberaad is bedoeld om de ondersteuning van RIBW GO zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag van cliënten. Het is de formele vorm van overleg tussen cliënten en de wijkteams op lokaal niveau.

Iedere gemeente heeft vaak één Partnerberaad waarin verschillende wijkteams samenwerken. Grotere steden hebben soms voor ieder stadsdeel een eigen Partnerberaad.

Het Partnerberaad organiseert activiteiten voor cliënten van de verschillende wijkteams. Zo nemen Partnerberaden bijvoorbeeld het initiatief om een buurtcirkel te starten, zodat cliënten elkaar onderling kunnen helpen. Ze regelen echter ook voorlichtingsbijeenkomsten over actuele onderwerpen voor eigen cliënten, of cliënten geven zelf voorlichting aan belangstellenden. Goed contact met de buurt is belangrijk en daarom organiseert een Partnerberaad bijvoorbeeld ook een barbecue of burendag.

Het Partnerberaad is een belangrijke gesprekspartner voor organisaties waar RIBW GO mee samenwerkt. Zo onderhouden ze contact met andere zorgorganisaties, gemeenteraad, wethouder en Wmo-raad.

Het Partnerberaad komt regelmatig bijeen om ideeën, oplossingen en initiatieven te bespreken. Hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt dat het team en de cliënten samen uitvoeren. Van ieder Partnerberaad gaat één cliënt en één professional als afgevaardigde naar de Overlegtafel van Partnerberaden. (bron: cliëntenportaal RIBW GO)

 

Functie-informatie:

Vind je het leuk om een bijdrage te kunnen leveren aan onze Partnerberaad in Zwolle Zuid? Kan je luisteren en schrijven tegelijk? Wellicht is deze vacature iets voor jou!

Jouw taak is om een schriftelijke samenvatting te maken van de vergadering. Dit aan de hand van een vooropgestelde agenda en wat er inhoudelijk besproken wordt binnen het overleg. Naar aanleiding van de vergadering maak je hier een schriftelijk verslag van en stuurt dit per mail door naar de leden van het Partnerberaad.

 

Arbeidsvoorwaarden:

Je kan goed luisteren en opschrijven wat voor alle deelnemers straks het belangrijkst is om te weten. Je neemt zelf niet deel aan de vergadering: je blijft objectief en laat je eigen mening achterwege. Je bent niet bang om tijdens de vergadering vragen te stellen als je het niet goed kan verstaan of begrijpt. Je mag dan altijd diegene vragen om zijn antwoord of toelichting te herhalen. Je kunt een korte en bondige samenvatting schrijven en waar nodig verwoorden aan de deelnemers. Tenslotte beheers je de Nederlandse taal en spelling voldoende.

 

Bijzonderheden:

Je hebt recht op een onkostenvergoeding voor deelname aan het overleg. Je krijgt €10,- per bijeenkomst.

 

 

Informatie en email t.b.v. je sollicitatie:

Evert Veldhuis

Ambulant cliënt Zwolle Zuid

Voorzitter Partnerberaad Zwolle-Zuid

evert@evertveldhuis.nl

 

Tanja Spit

Woonbegeleider Team Tak van Poortvlietware

Secretaris Partnerberaad Zwolle-Zuid

06-12671927

t.spit@ribwgo.nl


Bekijk alle vacatures

Bekijk alle vacatures in Zwolle
Print Friendly, PDF & Email